1005

قوانین عضویت در خانه سرباز صلح ایران:
متقاضی گرامی لطفاً قبل از عضویت در خانه سرباز صلح ایران، موارد ذیل را به دقت مطالعه فرمائید.
خانه سرباز صلح ایران متأثر از قوانین جمهوری اسلامی ایران، سازمانی مردمی، غیر سیاسی، داوطلبانه و غیر انتفاعی است.
خانه سرباز صلح ایران مجاز به ارسال پیام به شماره تلفن همراه اعلامی اعضاء برای مقاصد اطلاع رسانی می باشد.
خانه سرباز صلح ایران به منظور بهره مندی اعضا از خدمات رفاهی، مجاز به ثبت شماره کارت عضو شتاب در باشگاه اعضاء می باشد.
متقاضیان با شناخت کامل از اهداف و برنامه های خانه سرباز صلح ایران به عضویت افتخاری در این سازمان مردم نهاد در آمده و برای تحقق اهداف و برنامه های آن تلاش می نمایند.

قوانین عضویت را به دقت مطالعه کرده و می پذیرم